Сдружение Евроклуб Жена, Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата канят заинтересовани страни за участие в пресконференция за представяне на проект  „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по проекта.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.05.2023 /Петък/ от 11.30 часа в град Ямбол

в конферентна зала на адрес: Ямбол 8600, ул. Димитър Благоев 1, ет.1

Основната цел на проекта е да осигури подходи в работата с уязвими групи от деца и жени от ромските общности, чрез включването им в информационна кампания, но също така и повишавайки капацитета на професионалисти, които работят с тях, за използване на подходящи подход, за превенция на различни форми на насилие, както и повишавайки общественото съзнание за проблемите на ромските жени и дискриминация, с която се сблъскват. Проектът работи основно на територията на Община Тунджа, чрез работа с няколко училища и фирми, в които се обучават и работят предимно представители на ромската общност.

Пресконференцията е насочена към представители на местни и регионални медии, заинтересовани страни, широката общественост – представители на НПО работещи в областта на домашното насилие, граждански организации, социални работници, психолози, учители, ромски неформални и формални сдружения, ромски медиатори.

По време на събитието ще бъде представен проекта, неговите дейности и цели, за да се разпространи информация за проекта и всички запланувани проектни дейности, времевият график на дейностите и възможност за включване в тях.  Ще бъде представена информация за проектните партньори и финансиращия донор.

Програма на събитието може да намерите ТУК.