ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЯМБОЛ

„КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОСНОВНИТЕ ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ЕВРОГРАНТОВЕ“

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – ЯМБОЛ, ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, съвместно с консултантска и обучителна фирма ФИНСИС, имат удоволствието да Ви поканят за участие в БЕЗПЛАТЕН семинар на тема:

“КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОСНОВНИТЕ ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ЕВРОГРАНТОВЕ“

Семинарът ще се проведе на 08 февруари (четвъртък) 2018г. от 13ч. до 18:30ч. в гр. Ямбол в Сградата на Българския Червен Кръст (гр. Ямбол,
ул. “Димитър Благоев” №1
). На семинара ще се презентира и предостави на участниците в него новият Наръчник „ЕВРОПАРИ ЗА ПРОЕКТИ 2017- 2020” на Д-р Никола Христович. Дневен ред на семинара:

От 13:00 ч. до 13:15 ч.

Регистрация и получаване на материали, вкл. новия Наръчник „ЕВРОПАРИ ЗА ПРОЕКТИ 2017-2020“ с автор д-р Никола Христович.

От 13:15 ч. до 13:30 ч.

Откриване на семинара от г-н Стойчо Стойчев – Председател на Ямболската Търговско-промишлена плата

От 13:30 ч. до 16:00 ч.

Д-Р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ – Управител на ФИНСИС: Презентация на тема: “КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОСНОВНИТЕ ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ЕВРОГРАНТОВЕ, вкл. ПО ПРСР, ОПИК, ОПРЧР, ТГС “БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ“, „ХОРИЗОНТ 2020“, ПЛАНА ЮНКЕР И ДР.

От 16:00 ч. до 18:30 ч.

Индивидуални и групови консултации по еврогрантовете

Семинарът е БЕЗПЛАТЕН, но за по-ефективното му протичане предлагаме желаещите да участват в него да попълнят и ни върнат на e-mail: yccibg@gmail.com  или office@finsys-soft.com“ до 07.02.2018 г. приложената РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА.

Лектор на семинара ще бъде д-р Никола Христович, съуправител на ФИНСИС, сертифициран управленски консултант, член на БАКЕП, автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари в София и страната. ФИНСИС има натрупан значителен опит при разработване и управление на множество проекти по привличане на безвъзмездно финансиране от европейски и други донорски програми за свои клиенти, който може да бъде полезен за участниците в семинара. Резюмета на обсъжданите в семинарите теми са публикувани на www.finsys.bg.

За контакти с Ямболска Търговско-промишлена палатаг-н Стойчо Стойчев и екип, тел (046) 66 29 39, e-mail: yccibg@gmail.com.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888 849 450; 0888 619 863; 0888 619 864; тел. 02/9819948; 02/9819954. факс: 02 9866744. Централен офис в гр. София, ул. Петър Парчевич №55, ет.1. Локален офис в гр.Бургас, ул.Трайко Китанчев № 39, партер. E-mail: office@finsys-soft.comwww.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ:

СТОЙЧО СТОЙЧЕВ

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ