ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В БУРГАС

„КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОСНОВНИТЕ ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ЕВРОГРАНТОВЕ“

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – БУРГАС, съвместно с ENTERPRISE EUROPE NETWORK- ЯМБОЛ и КОНСУЛТАНТСКА И ОБУЧИТЕЛНА ФИРМА „ФИНСИС“ имат удоволствието да Ви поканят за участие в БЕЗПЛАТЕН семинар на тема:

“КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОСНОВНИТЕ ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ЕВРОГРАНТОВЕ“

Семинарът ще се проведе на 28 февруари (сряда) 2018г. от 09.00 ч. до 18.30ч. в конферентна зала на ГРАНД ХОТЕЛ И СПА ПРИМОРЕЦ, гр.Бургас

Концепцията на мероприятието ще бъде насочена към запознаване на представителите на бизнеса в морския град с възможностите, произтичащи от различни европейски структурни и инвестиционни фондове. На семинара ще се презентира и предостави на участниците в него новият Наръчник „ЕВРОПАРИ ЗА ПРОЕКТИ 2017- 2020” на Д-р Никола Христович , съуправител на ФИНСИС, сертифициран управленски консултант, член на БАКЕ, автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари в София и страната. Официален партньор в организирането на семинара е ENTERPRISE EUROPE NETWORK-ЯМБОЛ , чиято основна цел е да оказва съдействие на бизнеса от региона на Ямбол, Сливен и Бургас и на изследователски организации за повишаване на конкурентоспособността им и за достъп до европейски и световни пазари чрез предоставяне на интегрирани услуги за бизнес коопериране и иновации.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK- Ямбол и КОНСУЛТАНТСКА И ОБУЧИТЕЛНА ФИРМА „ФИНСИС“ имат натрупан значителен опит при разработване и управление на множество проекти по привличане на безвъзмездно финансиране от европейски, който ще бъде полезен за представителите на бизнеса в Бургас.

 

 

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

От 09:00 ч. до 09,15 ч.

Регистрация и получаване на материали, вкл. новия Наръчник „ЕВРОПАРИ ЗА ПРОЕКТИ 2017-2020“ с автор д-р Никола Христович.

От 09,15 ч. до 09,30 ч.

Откриване на семинара от ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КРИБ-БУРГАС – Председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – Бургас

От 09,30 ч. до 11:00 ч.

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ – Управител на ФИНСИС: Презентация на тема: “КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОСНОВНИТЕ ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ЕВРОГРАНТОВЕ,

Част 1: ОПИК, ОПНОИР, ХОРИЗОНТ 2020; ПЛАН ЮНКЕР И ДР.

От 11,00 ч.

До 11,15 ч.

Кафе-пауза

От 11,15 ч.

До 12,45 ч.

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ – Управител на ФИНСИС: Презентация на тема: “КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОСНОВНИТЕ ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ЕВРОГРАНТОВЕ,

Част 2: ПРСР, ПМДР, ОПРЧР, ОПРР, ТГС “БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ“

ОТ 12,45 ч.

До 13,30 ч.

Дискусионна кръгла маса по актуалните еврогрантове

От 14:30 ч. до 18:30 ч.

Индивидуални и групови консултации по еврогрантовете

При изявено желание от Ваша страна за участие в семинара, моля да попълните и изпратите регистрационната карта или да заявите участието си на посочените контакти.

За контакти:

КРИБ-БУРГАС: ЦВЕТЕЛИНА БРЕЯНОВА – Координатор, 0892/ 42 92 72

Бургас, ул. „Ал.Батенберг“ № 2; Бизнес център.

 

Enterprise Europe Network- Ямбол: г-н Стойчо Стойчев и екип, тел (046) 66 29 39, e-mail: yccibg@gmail.com.

 

ФИНСИС: GSM: 0888 849 450; 0888 619 863; 0888 619 864; тел. 02/9819948; 02/9819954. факс: 02 9866744. Централен офис в гр. София, ул. Петър Парчевич №55, ет.1. Локален офис в гр.Бургас, ул.Трайко Китанчев № 39, партер. E-mail: office@finsys-soft.com, www.finsys.bg.