ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + В ЯМБОЛ

ОТНОСНО КД2, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“, „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“, „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“ И „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ“

Център за развитие на човешките ресурси организира информационен ден в Ямбол на 28.02.2018 в конферентна зала на хотел Диана Палас по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“, насочен към представители на организациите и институциите в областта на сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“

В рамките на тази Ключова дейност се предоставя подкрепа за:

  • стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
  • алианси на знанието;
  • секторни алианси на уменията;
  • изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
  • изграждане на капацитет в областта на младежта.

Предложенията, подкрепяни в рамките на тази ключова дейност следва да генерират положителни и дълготрайни въздействия върху участващите организации, върху системите за политика, в които тези дейности се формулирани, както и върху лицата, участващи пряко или непряко в о

рганизираните дейности.

Очаква се, че в резултат на тази Ключова дейност ще бъдат разработени, трансферирани и/или въведени иновативни практики на организационно, местно, регионално, национално и европейско ниво.

На информационния ден се насърчава присъствието на организации и институции, които до момента не са имали възможност да се възползват от КД2 на Програма „Еразъм+“.

Регистрацията ще бъде отворена до 23.02.2018 г. или до запълване капацитета на залата.

Програма на събитието може да намерите – тук

Регистрация за участие направете – тук