Сдружение Евроклуб Жена, Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата изпълняват проект  „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по проекта.

Проектът приключва в началото на Април 2024 и във връзка с това организира финална конференция, по време на която екипът ще представи всички реализирани дейности и постигнати индикатори. Ще бъдат представени теми, свързани с проекта, като значението на специалистите (подкрепящи професии), относно превенцията и борбата с домашното насилие, национална и Европейска статистика относно насилието по полов признак и новите форми на насилие в училищата, важността на провеждане на всеобхватни информационни кампании  за повишаване на осведомеността относно домашното насилие и насилието, основано на полов признак, както и разработването на услуги на местно ниво във връзка с домашното насилие и насилието, основано на полов признак.

ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА:

20.03.2024 /СРЯДА/ от 09.30 часа

В конферентна зала „сИН сАЛОН“ НА „ЧИТАЛИЩЕ Съгласие-1862“

(гр.Ямбол, ул. Г.С.Раковски 20)

Финалната конференция е насочена към представители на административния и неправителствения сектор от област Ямбол, които работят пряко или не-пряко с деца и жени, с цел превенция и повишаване на осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак сред съответните групи.

Програма на Конференцията може да намерите ТУК.