На 20.01.2022 Ямболската търговко-промишлена палата ще проведе пресконференция за представяне на проект „WINEBIZZ- насърчаване на търговските взаимоотношения и сътрудничество в лозаро-винарския сектор между български и арменски фирми и бизнес подпомагащи организации”. Проектът се изпълнява в партньорство с  Център за подпомагане на инвестициите, Армения. Проектът се реализира с подкрепата на проект EU4Business: Connecting Companies (ENI/2019/411-865 – EU4BCC), който се управлява от EUROCHAMBRES и се финансира по инициативата EU4Business на Европейския съюз.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 16:00 ЧАСА

НА 20 ЯНУАРИ Г. /ЧЕТВЪРТЪК/

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, УЛ. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ № 1, ЕТ. 1, ГР. ЯМБОЛ

Проектът има за цел да увеличи капацитета на производителите на вино и представителите на свързаните с виното индустрии и техните бизнес подкрепящи организации, за установяване на трансгранични търговски връзки и модернизиране на сектора на винената индустрия в Армения и България, чрез предоставяне на възможности за обучение, обмен на знания и опит, развитие и използване на иновативни цифрови инструменти.  Проектът предвижда поредица от събития, които имат за цел да осигурят взаимодействие, обмен на знания и информация, организирани учебни посещения, организирано посещение за фирми на изложението в областта на виното в България и организирано обучение за бизнес подкрепящи организации в България.

Пресконференцията е насочена към всички местни и регионални медии и заинтересовани страни, за да получат повече информация за проекта и всички предвидени проектни дейности, времевия график на дейностите и възможности за включване в тях.

За информация и потвърждение: тел. 046/ 66 29 39, e-mail: yccibg@gmail.com