Ямболска търговско-промишлена палата организира конференция ЗАЩИТА НА ЛИЧНИTE ДАННИ И МАЛКИTE И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ “ по проект mindtheDATA – Създаване на култура за защита на данните сред МСП (договор КА202/VET-63/13.09.2019-  No- 2019-1BG01-KA202-062297). В събитието са поканени да участват представители на фирми, бизнес консултанти, обучители по бизнес и предприемачеството, консултанти/професионалисти по човешки ресурси, собственици на фирми.

Конференцията ще се проведе на 14 Октомври 2021 /Четвъртък/, в конферетна зала на ул. Димитър Благоев No1, град Ямбол.

Програма за конференцията може да намерите тук.

Събитието има за цел да представи пред заинтересованата общественост, основната цел на проекта, новосъздадените обучителни материали по проекта, да разпространи актуална информация за GDPR и МСП в България и на Европейско ниво, да разгледа предизвикателствата, пред които са изправени фирмите в процеса на съответствието и възможностите, които произтичат от това.

Учебните материали по проекта са резултат от съвместно изследване и разработка на партньорите в проекта, внасяйки аспекти на семейния бизнес от България, Гърция, Испания, Полша и Кипър.  Координатор и водещ партньор  e Ямболската търговско-промишлена палата (ЯТПП).

Съфинансираният от ЕС проектът „ mindtheDATA – Създаване на култура за защита на данните сред МСП“ в рамките на програмата на Европейската комисия Еразъм+ (с продължителност: ноември 2019 – октомври 2021), съчетава експертния опит на пет държави от ЕС чрез 7 организации в България, Гърция, Испания, Полша и Кипър, което означава висококачествен подход и взаимодействие, както и обучителни интервенции за МСП, извлечени от различни контексти както на национално, така и на вътрешнофирмено, организационно ниво.

Проектът имаше за цел да популяризира идеята МСП да действат по начин, по който могат по-добре да се съобразят с ОРЗД, разглеждайки това като възможност за насочване на бизнеса им към развитието на иновации и диференциация, вместо към това дали могат да се освободят от това задължение.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не включва одобрително становище по отношение на съдържанието, което отразява изцяло и само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването по какъвто и да е  начин на съдържащата се в него информация.