ПОКАНА

Във връзка с новите практики на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и подобряване на комуникацията между държавата и бизнеса, както и за прилагане на активни мерки за насърчаване на предприемачеството, имамe удоволствието да Ви поканим да вземете участие в предстоящата конференция на тема: „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“
Събитието ще се състои на 13.05.2016г. от 10,00ч. в Конферентна зала на Областна управа Ямбол . Очаква се в конференцията да участват широк кръг представители на малкия и среден бизнес , неправителствени организации, бизнес съюзи и други от област Ямбол. В програмата се предвижда да се представят новите мерки на ИАНМСП в подкрепа експортната дейност на българските предприятия. Ще се разясни как се кандидатства с проекти по Националния иновационен фонд. Ще се представят възможностите за финансиране на проекти на бизнеса от Европейски структури и инвестиционни фондове през 2016г. от Областен информационен център Ямбол. Ще бъде представена най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса- Enterprise Europe Network и възможностите, които тя предлага.

Програма на събитието можете да намерите тук.

Ако желаете да вземете участие в събитието, моля попълнете регистрационната форма и я върнете на адрес: burgas@sme.government.bg

За допълнителна информация, моля свържете се с нас:

Ямболска търговска-промишлена палата
Enterprise Europe Network- Ямбол
Даниела Илчева- Старши експерт Европейски програми и проекти
Тел.: 046 66 29 39; Email: yccibg@gmail.com