На 23 Март 2016 г., в конферентна зала „Май“ на община Сливен, Еnterprise Europe Network (ЕЕN)- Ямбол и организацията му домакин – Ямболска Търговско Промишлена Палата (ЯТПП) участва като съорганизатор в конференция на тема  „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016“. Основен организатор на събитието бе Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Конференцията имаше за цел да подпомогне подобряването на комуникацията между държавата и бизнеса, както и да  представи активни мерки за насърчаване на предприемачеството. Аудиторията бе запозната с възможностите за финансиране на проекти на бизнеса от Европейски структурни и инвестиционни фондове през 2016 година. Бяха представени възможности за достъп до финансови инструменти в подкрепа на малкия и среден бизнес, както и модерни софтуерни продукти и решения за управление на бизнеса от разстояние.

Даниела Илчева- старши експерт от EEN-Ямбол, представи услугите на европейската мрежа, от които представители на фирмите от региона могат да се възползват безплатно. Бяха представени и предстоящи бизнес мисии и събития, които EEN-Ямбол активно промотира и участва като съорганизатор. Беше представена успешната работа на EEN-Ямбол през изминалата 2015 г., което предизвика интерес в присъстващите и бе основание базата от фирми,с които EEN- Ямбол работи да нарасне отново.

За допълнителна информация и съдействие:
Enterprise Europe Network Yambol
Ямболска търговско- промишлена палата
Тел: 046 66 2939
Е-mail: yccibg@gmail.com
Адрес: Ямбол, Г.С. Раковски 1- централен площад на града