Финансовата грамотност е основно житейско умение за участие в съвременното общество. Младите хора растат във все по-сложен свят, в който в крайна сметка ще трябва да поемат отговорността за финансовото си бъдеще.

Основният резултат на проекта Finfluncers, който се финансира от Европейския Съюз, чрез програмата Еразъм +  и се изпълнява в консорциум от 6 организации от 5 европейски държави и се координира от Ямболска търговско-промишлена палата, е разработването на платформа за он-лайн обучение, която има за цел да предложи на младите хора, на възраст 19-29 години, онлайн обучение, за да ги подпомогне при вземането на информирани и уверени финансови решения, като икономически участници, производители, потребители, професионалисти, предприемачи, служители, като се има предвид, че има пряка положителна връзка между финансовата грамотност и благосъстоянието на индивидите.

Платформата за обучение Finfluencers е готова и е достъпна на английски, български, гръцки, португалски и македонски език.

Платформата включва 5 модула, видеоклипове и подкасти.

Модул 1: Да Бъдеш Финансово Грамотен – Какво Означава и Какво е Необходимо!

Модул 2: Планиране на лични ни финанси

Модул 3: Финансови услуги – кратък наръчник

Модул 4: Бюджетиране – къде са моите пари

Модул 5: Финансовата грамотност като част от кариерното и професионалното ни развитие

Бихме искали да поканим млади хора и обучители-експерти от България, да оценят създаденото он-лайн Обучение и да ни дадат кратка обратна връзка, която след това ще интегрираме в окончателната версия на онлайн платформата.

Преди да започнете Обучението, проверете финансовата си грамотност чрез нашия Инструмент за самооценка: https://test.finfluencers.org/bg/

Въз основа на вашите резултати ще ви предложим да обърнете внимание на конкретни модули от Обучението.

Моля, регистрирайте се и тествайте Платформата тук : https://training.finfluencers.org/bg/

След като приключите, моля, попълнете нашия онлайн въпросник: https://forms.gle/52tvZz3DXayHtteF9

Вашето мнение има значение!