На 23 февруари 2023 година в офиса на Ямболската ТПП се проведе партньорска опознавателна среща с членовете на Управителния съвет на сдружението на младите предприемачи от Търговската борса на гр. Люлебургаз, Р. Турция.  Председателя на сдружението г-н Ертунч Узун представи членовете на УС на сдружението и дейността им през изминалата година.

От своя страна Председателя на Ямболската ТПП представи статута на сдружението, структурата на Системата на Българската търговско-промишлена палата и многообразието от съвмесни дейности в подкрепа и защита на интересите на членовете и фирмите в България, както и в трансграничния регион България – Турция. Представен беше също икономическия, индустриален и земеделски капацитет на фирмите и предприемачите от град Ямбол и областта, както и възможностите за икономическо и социално партньорство на двете териториално близките трансгранични области.

От своя страна гостите от Турция проявиха интерес за партньорство чрез съвместни проекти в отворената вече програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – България – Турция 2021-2027. Договорено е проучване на теми за съвместни проекти в приоритет „Социално-икономическо сътрудничество“, по който се очаква да бъде отворена покана за кандидатстване около средата на годината.

В рамките на посещението бяха организирани и няколко двустранни срещи между фирми от България и Турция от сферата на индустриалното производство, земеделието и търговията със земеделска техника и фуражи. Договорено е ответно посещение на представители на Ямболска ТПП в Търговска борса Люлебургаз, Турция.