На 24 януари 2024 г., Ямболска търговско-промишлената палата бе домакин на делегация, включваща представители на ръководните органи на Търговската палата от Одрин, Турция. Два са поводите за това посещение-отбелязване на 30 години от подписването на споразумение за търговско-икономическо партньорство между двете палати и представяне на новоизбраните наскоро председатели и състав на ръководните органи на Одринската търговска палата. В срещата, която се проведе в град Ямбол, в заседателната зала на Община Тунджа,  участваха г-н Стойчо Стойчев-председател на Ямболската ТПП и членове от управителния й съвет, председателите на Одринската търговска палата- г-н Сезай Ирмак и Мустафа Алп, кмета на община Тунджа – г-н Станчо Ставрев,  Зам. Областния управител на Ямбол – г-н Николай Костадинов и други представители на местните власти, които поздравиха участниците и заявиха подкрепата си за  съвместна работа.

През 1994 година, по инициатива и покана на Ямболска ТПП, в гр. Ямбол, се провежда за първи път тристранна среща между непознатите до тогава помежду си ръководства на Търговските палати от Ямбол, Одрин (Турция) и Орестиада (Гърция). Подписаното тогава споразумение за партньорство бързо дава път на доверие, взаимопомощ, обмяна на полезни практики, приятелство и поемане на инициативи в полза на бизнеса от региона. Партньорството се овенчава с десетки съвместни събития, които включват хиляди предприемачи, търговци,представители на публичните власти и граждани.

Преодолян е тежкия визов режим между България и Турция, със съдействието на публичните