Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за безработни над 29 години“, в рамките на която ще бъдат осигурени 81 млн.лв. за заетост и обучения на лица над 29 години. За целта, от 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.
В първия етап, който стартира от 25 март, е осигурен бюджет за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда. Вторият етап предлага възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.
За работодателите:
В рамките на първия етап на схемата, работодатели от реалния сектор  ще могат да подават своите заявки за участие във всички дирекции „Бюро по труда“ от 25.03.2016 г. до 1.04.2016 г.
За търсещите работа:
Всички безработни лица над 29-годишна възраст, включително, могат да кандидатстват, като подадат заявлението си за участие в схемата в Бюрото по труда по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всяко регистрирано безработно лице /над 29 г./ ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, за постигане на конкретни цели за определен период от време.
С подробности по схемата на ОП РЧР можете да се запознаете тук: http://esf.bg/procedures/bg05m9op001-1-010-obutcheniya-i-zaetost/

За допълнителна информация и съдействие:

Enterprise Europe Network Yambol
Ямболска търговско- промишлена палата
Тел: 046 66 2939
Е-mail: yccibg@gmail.com
Адрес: Ямбол, Г.С. Раковски 1- централен площад на града