Финансовата грамотност е една от ключовите компетентности на 21-ви век. Все по-често чуваме за финансова грамотност и затова колко важно е да бъдем отговорни към вземането на решения свързани в нашите финанси. Живеем в сложен свят, в който всяко решение, което вземаме е свързано пряко или косвено с финанси. Ето защо е изключително важно за младите хора да разберат основните финансови принципи, които управляват живота ни, за да бъдат информирани и уверени при вземането на финансови решения.

В тази връзка, бихме искали да ви поканим да отделите 5 минути от Вашето време и да отговорите на няколко кратки въпроса, които имат за цел да проучат нивото на финансова грамотност на младите хора, както и техните нужди от знания и компетентност в тази насока. Вашите отговори ще ни помогнат да създадем и предложим на младите хора (19-29 г.) различни обучителни ресурси, инструменти за самооценка, информационни материали и видео съдържание, насочени към подобряване на тяхната финансова грамотност, финансова независимост и взимането на правилните решения по отношение на личните и семейните финанси.

Проучването се провежда в рамките на проект „„FinFluencers- Млади Финансови Инфлуенсъри – положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора“ – европейски проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, изпълняван и координаран от Ямболска търговско-промишлена палата, България. Проектът се реализира в консорциум от шест партньора от България, Гърция, Португалия, Кипър и Република Северна Македония.

Проучването на насочено както към младежи от 19 до 29 години, така и към eксперти, обучители, представители на НПО/организации/МСП, работещи и подкрепящи младите да се запознаят с утрешните тенденции в заетостта и следователно да разберат нуждите от иновации в образованието и обучение, представители, експерти и служители, работещи в образователни институции (т.е. средни училища, университети, колежи и др.),особено тези с предприемачески и икономически профил.

Предварително благодарим за отделеното време!

Линк към изследването ТУК!