На 11 Ноември 2021 г. в Ямбол се проведе редовно Общо събрание на Ямболската търговско-промишлена палата. Събранието започна с кворум и без отлагане по предвартелно обявения дневен ред. В събранието участваха представители на 41 фирми – редовни членове на Палатата и двама гости. По предварително обявения дневен ред, отчет за дейността на сдружението направи председателя на управителния съвет Стойчо Стойчев. Акцент в отчета за дейността на палатата, бяха многоброините услуги извършени за бизнеса в областта и трансграничния регион, свързани с издаване и удостоверяване на документи по внос и износ на стоки, съдействието по осигуряване на визи и съпровождане на чужденци за бизнес в България, стотиците обучени в собствения на палатата център за професионално обучение, партньорството и участието в десетки съвместни обществени съвети, комисиии, агенции и управляващи органи за регионално, национално и международно икономическо развитие и подпомагане на бизнеса. Особено впечатляващо е успешното изпълнение през мандата на 14 Европейски проекта по пограмите Erasmus+, Eurochambres, Бизнес диалог Турция – ЕС, Трансгранично сътрудничество България – Турция, Черноморско сътрудничество, Програми на Европейския парламент, Развитие на гражданско общество в Турция, EEN и други. От посочените проектиq повечето са разработени от експертите на Ямболска ТПП, като тя е  била водеща и управляваща организация. Получени са десетки благодарствени писма и грамоти за партньорство от институции и организации в страната и чужбина. През мандата Ямболската ТПП е привлякла в полза на фирмите и бизнеса в региона чрез проектитеq  близо 2 милионо лева и е усигурила включването с поемане на разходите на повече от 500 участници в национални и международни форуми, както и за професионално обучение.

Общото събрание прие Насоки за развитие на сдружението за период от 5 години с акценти върху развитие на иновациите, екологията и зеления преход, борба с климатичните промени, реализацията на плана за възстановяване след COVID – кризата и защита интересите на бизнеса.

Събранието избра нов Управителен съвет от 9 души и Контролен съвет от 3 души, експерти и представители на водещи фирми в региона. За председател на Управителния съвет през новия мандат  бе преизбран Стойчо Стойчев.