БЕЗПЛАТНА ДИГИТАЛНА ОБУЧИТЕЛНА ПЛАТФОРМА ЗА УНАСЛЕДЯВАНЕ НА СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС

Succession, проект, финансиран по програма Еразмус +на Европейската комисия, представя безплатна онлайн платформа за обучение, която да подпомага и ръководи собствениците и членовете на семейни фирми, да планират и осъществят успешен трансфер на своя бизнес. Учебният материал е резултат от съвместно изследване и разработка, внасяйки аспекти на семейния бизнес от България, Гърция, Испания, Германия и Кипър.

 

Какво могат да намерят в платформата собствениците и членовете на семейни фирми:

  • 4 обучителни раздела, които подчертават значението на ранното планиране на унаследяването, като предоставят важна информация и знания за моделите на прехвърляне на семейния бизнес и практики за това как да започнете и да завършите плана на унаследяването;
  • Допълнителни източници на информация и избрани видеоклипове, които помагат за обогатяването на знанията;
  • 10 теста, за да проверите знанията си, докато преминавате през учебния материал;
  • Комплект от 8 работни листа, под формата на лесни за използване и попълване шаблони, които ще ви помогнат да планирате и да преминете стъпка по стъпка през собствения си план за унаследяване на семейния бизнес.

Можете да намерите този материал на английски, български, гръцки и испански, безплатно тук: http://training.succession-project.eu

 

Всичко, което трябва да направите, е да се регистрирате, да изберете език и да се потопите в платформата за обучение!

Към момента приканваме собственици на семейни фирми в България, Гърция и Испания да тестват нашата платформа и да споделят с нас своето мнение и опит, като попълнят кратък въпросник, който сме подготвили за тях. След това ще продължим с три работни срещи, които ще се проведат в България, Гърция и Испания, обсъждайки опита на представителите на семейни бизнеси, преминали през платформата, лице в лице с тях, както и с други членове на семейния бизнес.

Ако искате да разгледате дигиталната обучителна платформа Success…ion, изберете следния линк http://training.succession-project.eu .

Това са лицата, с които можете да се свържете, за всякаква необходима информация или за получаване на въпросника за оценка:

България: Даниела Илчева yccibg@gmail.com

Гърция: Kyriakos Lingas lingas@militos.org или Katerina Vasileiou k.vasileiou@knowl.gr

Испания:

Maria del Carmen Osuna mcosuna@fundacionugrempresa.es  

За проект Success…ion

Проект Success…ion стартира в края на 2015г. и ще приключи през септември 2017г. Проектът се координира от Ямболската търговско-промишлена палата (ЯТПП) в България. В проекта са включени още 8 организации от България, Германия, Гърция, Кипър и Испания. По време на проекта ще бъдат разработени обучителни материали както за собственици/членове на семеен бизнес, така и за бизнес консултанти с цел осигуряването на успешна подготовка за планиране и изпълнение на трансфер и унаследяване на семеен бизнес.

Посетете нашия уебсайт www.succession-project.eu и Facebook страница!

За повече информация относно проект Success…ion се свържете с г-жа Даниела Илчева на e-mail: yccibg@gmail.com„> yccibg@gmail.com или изпратете съобщение на e-mail: contact@succession-project.eu„> contact@succession-project.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.