Проектът FinFluencers, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, има за цел да проектира, разработи и предложи на младите хора, на възраст от 19 до 29 години, онлайн обучение, което да ги подкрепи при вземането на информирани и уверени финансови решения като икономически субекти, производители, потребители, професионалисти, предприемачи и служители, като се има предвид, че има пряка положителна връзка между финансовата грамотност и благосъстоянието на индивидите.

От друга страна, проектът подкрепя и своята вторична целева група, а именно експерти, обучители, фасилитатори и представители на НПО/организации/МСП, работещи и подкрепящи млади хора по различни теми, осигурявайки им насоки и подкрепа при организирането и провеждането на курсове по финансова грамотност.

Партньорството по проекта разработи методология за обучение, която ще бъде в основата на бъдеща онлайн платформа, разработена по проекта. От друга страна методологията е подходяща и за обучителни сесии лице в лице, обхващаща теми като „Да бъдеш финансово грамотен“, „Лични финанси“, „Финансови услуги“, „Бюджетиране“, „Финансова грамотност и професионален живот“

В началото на Декември 2022 г. проектът организира обучителна сесия, озаглавена „Да обучим обучителя“ в Атина, Гърция, по време на която партньорите доведоха обучители от България, Република Северна Македония, Португалия и Гърция, които бяха обучени как да провеждат бъдещи обучения с млади хора, на тема финансовата грамотност по по-увлекателен и интересен начин. Те бяха обучени как да прилагат на практика разработената по проекта методология за обучение, която се фокусира върху обучението на младите хора и предоставянето им на умения за финансова грамотност, осигурявайки им практически казуси и примери.

През следващите месеци – януари-февруари 2023 г., обучените обучители ще тестват методологията на обучението с млади хора в техните страни, на местно ниво. Можете да следите FB сайта на проекта, за да бъдете информирани за организираните пилотни сесии. Някои от тях ще бъдат онлайн; някои от тях ще бъдат организирани физически. Всички млади хора, които се интересуват от повишаване на финансовите си умения, са добре дошли да тестват методологията на обучението и да предоставят обратна връзка.

Дотогава можете да тествате финансовата си грамотност на уебсайта на проекта, с инструмента за самооценка, като отправна точка – https://test.finfluencers.org/.

Можете също така да прегледате поредицата от подкастове на проекта, която предоставя информация за изпълнението на проекта, но също така и информация за някои важни теми за финансовата грамотност – https://finfluencers.org/podcasts