Ямболска търговко-промишлена палата, България, в партньорство с  Център за подпомагане на инвестициите, Армения изпълняват проект „WINEBIZZ- насърчаване на търговските взаимоотношения и сътрудничество в лозаро-винарския сектор между български и арменски фирми и бизнес подпомагащи организации” (ENI/2019/411-865 – EU4BCC, ID1002), с подкрепата на проект EU4Business: Connecting Companies (ENI/2019/411-865 – EU4BCC), който се управлява от EUROCHAMBRES и се финансира по инициативата EU4Business на Европейския съюз.

Проектът има за цел да улесни търговията между Европейския съюз и страните от Източното партньорство, в лозаро-винарския сектор, да подобри конкурентоспособността на сектора и да даде възможност за установяване на партньорства между Българския и Арменския бизнес от лозаро-винарската индустрия.

В периода 17-21.09.2022 се реализира последното физическо събитие по проекта, а именно обучение, с цел повишаване на капацитет на представители на бизнес подпомагащи организации от Армения, които в последствие да предоставят по-добри услуги на своите клиенти – фирми от винения сектор.

Обучението се проведе в град Ямбол, в рамките на два дни- 18 и 19 септември 2022 и включи 4 представители от Армения, които работят предимно в неправителствени организации, подпомагащи малки и средни предприятия, които имат амбициите да реализират продукцията си извън рамките на Армения. Темите на обучението бяха свързани с предоставяне на по-добри услуги за участие на МСП в международни панаири и изложения и „Дигитално присъствие на МСП и развитие на електронната търговия”. Участниците в обучението остана доволни от получените нови знания. Обучението бе интерактивно,включващо въпроси и отговори и дискусии по темите.

В следващите дни, програмата на посещението включти организирани срещи с 2 непреваителствени организации и една община от България, които представиха своя опит в работата с фирми от лозаро-вианрския сектори и видовете услуги, които им предлагата. Срещи се проведоха с Бургас търговско-промишлена палата, Местна Инициативна Група-Тунджа и Община Тунджа. Срещите бяха полезни за всички участници, като се поставиха основите на партньорства, с цел засилване на търговския обмен между български и арменски фирми от винения сектор.

Организирани бяха и две проучвателни визити до винарни от региона на Ямбол, които търгуват добре на международния и Европейския пазар. Те споделиха с арменската делегация как са успели да се наложат на тези пазара, какви са рисковете и ползите от това.

Посещението на арменската делегация приключи с официална среща с Н. Пр. Армен Едигарян, извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в България. По време на срещата се подчерта подкрепата за развиването и създаванетп на устойчиви дустранни взаимоотношения между България и Армения, в областта на бизнеса, образованието и културата. През 2022 се отбелязват  30-годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Армения и България.

Съдържанието на това прессъобщение представлява само мнението на Ямболската търговскопромишлена палата и е тяхна единствена отговорност. Не може да се счита, че то отразява възгледите на който и да е орган на Европейския съюз. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която съдържа.