Новини

22 05, 2024

ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА И ТЪРГОВСКА БОРСА КЪРКЛАРЕЛИ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

2024-05-22T12:44:33+03:0022.05.2024|

На 20.05.2024, представители от управителния съвет на Ямболска търговско-промишлена палата, посетиха ръководството на Търговска борса Къркларели, Турция. Срещата се проведе по покана на председателя на Борсата в Къркларели [...]

28 04, 2024

ПРОЕКТЪТ „НА ФОКУС“ ПРЕДСТАВЯ ПАКЕТ ОТ СПЕЦИФИЧНИ ПРОЦЕДУРИ И СТАНДАРТИ ЗА НАСОЧВАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ГРИЖА И НАСТОЙНИЧЕСТВО/ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НЕПРИДРУЖЕНИ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

2024-05-10T09:44:48+03:0028.04.2024|

Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., [...]

22 04, 2024

ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ПРОВЕДЕ СЪБИТИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МЛАДЕЖТА 2024

2024-04-26T14:08:24+03:0022.04.2024|

Европейската седмица на младежта през 2024 г. се проведе в периода 12-19  април 2024 г.  Това е двугодишно събитие на Европейската комисия, което насърчава младежката ангажираност и активното гражданство [...]

15 04, 2024

ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ОРГАНИЗИРА ПРОУЧВАТЕЛНА ВИЗИТА В ПОЛША В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА

2024-04-15T09:59:59+03:0015.04.2024|

В рамките на изпълнение на проект „Местни стратегии за адаптиране към изменението на климата“, No TR2020/DG/01/A2-01/142, финансиран от втората фаза на туининг програмата на Европейския съюз                                              „Побратимяване на градове [...]

12 04, 2024