На 17 и 18 юли в прохладния парк на село Генерал Инзово  ще се проведе фестивално събитие „Панаир на местните традиции, занаяти, продукти и свързаните с тях производства“. Събитието е организирано по проект BG06RDNP001-19.083-0005 „Традиции и иновации за промотиране на местна идентичност” по Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проектът се изпълнява от  сдружение «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА»  и сдружение «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА»

В парка на селото са изградени пет къщички, по подобие на прочутата за селото Акбунарска къща, в които ще бъде показано обзавеждането на домовете в селата Дражево и Генерал Инзово и ще бъдат представени художествени занаяти. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с произведенията на различни занаятчии и художници. На  щандове на открито, местни производители ще представят своите продукти – мед, вино, кашкавал, сирена. Ще бъдат представени традиционни ястия,   баници и сладкиши приготвени от сръчните ръце на жените от село Генерал Инзово и  всички присъстващи на събитието  ще имат възможност да опитат от тези продукти.

По време на двудневното фолклорно събитие,  участие ще вземе Ямболска търговско – промишлена палата и Евроклуб Жена. Ще бъде обособен   информационен щанд, на които ще бъдат представени занаятчийски изделия, изработени от участниците в проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“, (CB005.2.23.022),съфинансиран от Европейският съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.,  реализиран от Евроклуб Жена. Ще бъдат показани изделия от дърворезба, грънчарски изделия, гоблени и бродирани кърпички с български шевици, Гостите и участниците в събитието, ще се запознаят с дейността на Ямболска търговско – промишлена палата и Евроклуб Жена. Ще бъдат раздадени, лефлети,  брошури и рекламни материали.

Най – малките гости на събитието  ще могат да опитат да тъкат на стан, да изработват сувенири с художниците – приложници, да рисуват и оцветяват.

Панаирът на местните занаяти ще бъде съпътстван от богата фолклорна програма, в която ще вземат участие певчески и танцови групи от общините Тунджа, Котел, Сунгурларе и Върбица.

Задължително условие както към гостите, така и към участниците е да бъдат облечени  в народна носия.