ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРИНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ

“ БЪЛГАРИЯ В ГЛОБАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЕРИГИ“,

15 декември от 10:30 до 12:30 ч. в хотел София Балкан (бившия Шератон).

Националния иновационен форум е ежегодно събитие, с традиции в България, което обединява усилията на всички заинтересовани страни за подобряване на иновационната среда в страната. Форумът е най-представителната национална иновационна платформа за сътрудничество между фирмите и научните среди; между български и чуждестранни организации, насоченa към стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на българските фирми чрез внедряване на нови технологии, производство на нови изделия и продукти и коопериране с европейски партньори.

Събитието ексклузивно представя и националния доклад Иновации.бг, който ежегодно изготвя оценка на иновационния потенциал на българската икономика и позицията й в европейски мащаб.

По време на форума с участието на Президента на Република България г-н Румен Радев ще се проведе и церемонията за награждаване на победителите в 13-то издание на Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината 2017”.

 

 

ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ

“ БЪЛГАРИЯ В ГЛОБАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЕРИГИ“

15 декември 2017 г.

ВАЖНО:  Задължителна регистрация за Форума ТУК  не по-късно от 12:00 часа на 14 декември 2017 г.

ПРОГРАМА

10:30 Регистрация

 

11:00 Откриване

Огнян Шентов, Председател Фондация „Приложни изследвания и  комуникации“

10 години България в ЕС

Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в                  България

       Приветствие

Българската иновационна икономика през 2017 година

Румен Радев, Президент на Република България

Иновации.бг 2017

Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации

България в глобалните технологични вериги

Томислав Дончев, Заместник министър-председател на Република България

Атанас Киряков, Изпълнителен директор, „Онтотекст“ АД, носител на награда „Иновативно предприятие на 2014 г.”

Петър Статев, Председател, ИКТ Клъстер

Дискусия

МодераторПроф. Стефан Хаджитодоров, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство и Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, Българска академия на науките

12:00 Церемония по награждаването на победителите от Националния конкурс за иновативно предприятие на годината

12: 30 Закриване