Създаване на мрежи от младежи с финансово влияние – FINFLUENCERS

ФинФлуенсър мрежите са един от ключовите резултати на проект FinFluencers. Докато партньорите по проекта в работят върху съдържанието на обучението за финансова грамотност – платформа за електронно обучение с отворен достъп за млади хора, която ще бъде достъпна на английски, български, гръцки, македонски и португалски – стартира и процеса по създаване и организиране на Мрежи от FinFluencers – Млади финансови инфлуенсъри. За тази цел партньорите вече са идентифицирали петима младежи – бъдещите ФинФлуенсърс (1 от Гърция, 2 от България, 1 от Португалия и 1 от Република Северна Македония), които ще присъстват на специално обучение в Португалия в началото на юни 2023 г., организирана от OTB Europe.

По време на тази среща, ще се проведе обучителна сесия, в която младите ФинФлуенсъри ще получат насоки и методически напътствия, за това как да организират ФинФлуенсър мрежите. Обучението ще се проведе в рамките на 8 академични часа и ще следва изискванията и методиките на Youthpass. Наръчник за изграждане на мрежи от FinFluencers – Млади финансови инфлуенсъри, който в момента е в процес на разработка, включва теми като:

1) Въведение в проекта; 2) FinFluencers мрежите – съвети и насоки за организиране, провеждане и отчитане; 3) Примерни теми и упражнения за всяка сесия; 4) Изграждане на доверие между участниците по темата „финансова грамотност“;  5) Насърчаване генерирането и споделянето на идеи; 6) Насоки за участие на външни лектори;

Наръчника ще бъде преведен на български, португалски, македонски и гръцки и качен в публичната секция на проект FinFluencers.

Какво представляват мрежите от младежи с финансово влияние?

Мрежите ще функционират като „общности на практики“. във всяка от държавите – участници в инициативата FinFluencers. Целта ни е да създадем удобна и приятна обстановка, в която младите хора могат да общуват, споделят опит и проблеми, създават лични и професионални контакти, обсъждайки теми свързани с финансовата грамотност и личните финанси. Други потенциални заинтересовани страни като представители на банки, финансови институции, успешни предприемачи и лидери също ще бъдат поканени да се присъединят и да допринесат за развитието на тези мрежи. Всяка от МРЕЖИТЕ  – такива мрежи ще има в България, Гърция, Португалия и Република Северна Македония ще започне с организирането на три пилотни срещи, в който млади хора ще беседват и обсъждат различни теми от комплексния свят на финансите, финансовата грамотност и образование, личните финанси и т.н. За целта, фасилитаторите на мрежите (ВИЕ – бъдещите ФинФлуенсъри) ще може да използвате различни иновативни методи и дейности като World Cafe, NetWalking, ChatClubs, co-working space events, и други подобни, на които ще ви научим и които имат за цел да мотивират и привлекат интереса на младите хора.

Какво следва?

В момента, организациите – партньори в реализацията на проекта, работят по финализирането и пилотното тестване на обучителната платформа FinFluencers, която ще бъде достъпна на 5 езика, и която ще стартира в началото на месец септември 2023 г.  Мрежите и онлайн платформа FinFluencers са ключовите резултати от проекта, които след това ще могат да бъдат използвани както от млади хора, така и за обучители по финансова грамотност.

Продължавайте да следите нашите основни комуникационни канали – уеб страницата на проект FinFluencers  както и страниците ни в социалните мрежи (Facebook & Instagram), където редовно публикуване новини от проекта и по темата за личните ни финанси. Не забравяйте да чуете и нашите подкасти на различни теми от света на финансовата грамотност тук https://finfluencers.org/podcasts/.