Създаване на мрежи от младежи с финансово влияние – FINFLUENCERS

ФинФлуенсър мрежите са един от ключовите резултати на проект FinFluencers. Докато партньорите по проекта в работят върху съдържанието на обучението за финансова грамотност – платформа за електронно обучение с отворен достъп за млади хора, която ще бъде достъпна на английски, български, гръцки, македонски и португалски – стартира и процеса по създаване и организиране на Мрежи от FinFluencers – Млади финансови инфлуенсъри. За тази цел партньорите вече са идентифицирали петима младежи – бъдещите ФинФлуенсърс (1 от Гърция, 2 от България, 1 от Португалия и 1 от Република Северна Македония), които ще присъстват на специално обучение в Португалия в началото на юни 2023 г., организирана от OTB Europe.

По време на тази среща, ще се проведе обучителна сесия, в която младите ФинФлуенсъри ще получат насоки и методически напътствия, за това как да организират ФинФлуенсър мрежите. Обучението ще се проведе в рамките на 8 академични часа и ще следва изискванията и методиките на Youthpass. Наръчник за изграждане на мрежи от FinFluencers – Млади финансови инфлуенсъри, който в момента е в процес на разработка, включва теми като:

1) Въведение в проекта; 2) FinFluencers мрежите – съвети и насоки за организиране, провеждане и отчитане; 3) Примерни теми и упражнения за всяка сесия; 4) Изграждане на доверие между участниците по темата „финансова грамотност“;  5) Насърчаване генерирането и споделянето на идеи; 6) Насоки за участие на външни лектори;

Наръчника ще бъде преведен на български, португалски, македонски и гръцки и качен в публичната секция на проект FinFluencers.

Какво представляват мрежите от младежи с финансово влияние?