На  27 Ноември 2019 /Сряда/Ямболска търговско-промишлена палата, организира конференция на тема „КРЕАТИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦВЕТЯ ОТ МЛАДИ ЖЕНИ-ПРЕДПРИЕМАЧИ“ по проект ART BLOSSOM: насърчаване на предприемачеството сред младите жени чрез иновативни и креативни методи за отглеждане на цветя “ в Ямбол, който е финансиран по програмата Еразъм+.

В събитието взеха участие над 25 представители на регионални и месни медии, заинтересовани страни към сектора на производство на цветя и предприемаческо развитие, представители на местни власти, , експерти, малки производители на цветя и асоциации за цветя, сдружения на жените, представители на центрове за професионално обучение, членове на общността, участващи в сектора на цветята. В събитието имаше и представители от Турция, работещи в облстта на земеделския и цветарски сектор. Международното участие осигури възможност за обмяна на опит и добри практики, между участниците в конференцията.

Събитието представи пред заинтересованата общественост, основната цел на проекта, реализираните до момента проектни дейности както и новосъздадените обучителни материали по проекта, на тема – „Икономически аспект на Европейския Съюз в производството на цветя и насърчаване на предприемаческия дух сред младите жени“.

Учебните материали по проекта са резултат от съвместно изследване и разработка на партньорите в проекта, внасяйки аспекти на секттора за отглеждане на цветя от България, Турция, Италия и Македония.  Ямболската търговско-промишлена палата (ЯТПП) е единствената организация –партньор от България, по проекта.

За повече информация относно проект ART BLOSSOM се свържете с г-жа Даниела Илчева на e-mail: yccibg@gmail.com

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.