През м. май 2021 новият Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД) на Европейския съюз вече ще е достигнал третата година от влизането си в сила. През този период фирмите, бизнесите, консултантите, мениджърите и персоналът им изпитаха как тази нова рамка в бизнеса влияе не само на традиционните практики, когато става въпрос за работа с лични данни, но и върху цялата им организационна култура.

Проектът Mindthedata, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, и партньорите, които работят по него, следят отблизо тенденциите в света на бизнеса, подготвяйки инструмент в негова подкрепа, който ще предложат скоро – безплатно онлайн обучение за бизнес консултанти, които да могат по-добре да подпомогнат малките и средни предприятия да направят това преминаване към новата нормална „култура“ при правене на бизнес, поставяйки защитата на личните данни точно в центъра й.

Веднага след старта на проекта в края на 2019 целият свят преживя и продължава да преживява безпрецедентна социална и икономическа ситуация, породена от пандемията Covid-19. Партньорите по проекта успяха да продължат с дейностите си, а именно разработването на обучителни материали за бизнес консултантите, базирайки се на резултатите от проведените изследвания в България, Гърция, Полша и Испания. Анализирани бяха нуждите на 120 МСП и бизнес консултанти, получени чрез онлайн въпросници и интервюта, относно необходимата подкрепа за прилагане на Общия регламент за защита на личните данни /ОРЗД/ и спазването му в ежедневните работни процедури. Най-неотложните нужди, идентифицирани както от МСП, така и от бизнес консултантите, са следните:

  • Разбиране на специфичните изисквания на Регламента за защита на личните данни /ОРЗД/;
  • Осигуряване на информираност и обучение на персонала;
  • Популяризиране на Регламента за защита на личните данни /ОРЗД/ като бизнес приоритет в целите на МСП;
  • Създаване на култура за защита на личните данни отвъд аспекта „спазване или наказание“;
  • Разбиране на предимствата, които следват от създаването на корпоративна култура за защита на личните данни;

В момента партньорите завършват разработването на модулно обучение на бизнес консултанти, отговарящо на тези и други нужди, които също са идентифицирани по време на проучването. Следващата стъпка е трансформиране на този материал в онлайн инструмент за обучение на бизнес консултанти, който от своя страна може да бъде използван от тях при сътрудничеството им с МСП по въпроси, свързани с Регламента за защита на личните данни /ОРЗД/.

През следващите месеци онлайн обучителните инструменти ще бъдат на разположение на 5 езика (английски, български, гръцки, полски и испански). Проектът ще продължи с тяхното представяне и тестване чрез малки пилотни семинари във всяка държава, след което обучителният материал ще бъде добавян, променян и оптимизиран като се вземе предвид обратната връзка, получена след провеждане на семинарите.

Можете да изтеглите и прочетете пълния доклад на изследването по проекта (на английски език) тук.

Прочетете повече за проекта Mindthedata в нашия уебсайт.

Последвайте ни във Фейсбук.

Свържете се с нас тук.

Проектът Mindthedata се координира от Ямболска търговско-промишлена палата, България и се изпълнява съвместно с Militos Consulting (Гърция), Бизнес център за подпомагане за малки и средни предприятия – Русе (България), EQA HELLAS SA (Гърция), Innovation Training Center (Испания), PAIZ Konsulting Sp. z o.o. (Полша) и RNDO (Кипър).

Подкрепата на Европейската Комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите,и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.