През м. май 2021 новият Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД) на Европейския съюз вече ще е достигнал третата година от влизането си в сила. През този период фирмите, бизнесите, консултантите, мениджърите и персоналът им изпитаха как тази нова рамка в бизнеса влияе не само на традиционните практики, когато става въпрос за работа с лични данни, но и върху цялата им организационна култура.

Проектът Mindthedata, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, и партньорите, които работят по него, следят отблизо тенденциите в света на бизнеса, подготвяйки инструмент в негова подкрепа, който ще предложат скоро – безплатно онлайн обучение за бизнес консултанти, които да могат по-добре да подпомогнат малките и средни предприятия да направят това преминаване към новата нормална „култура“ при правене на бизнес, поставяйки защитата на личните данни точно в центъра й.

Веднага след старта на проекта в края на 2019 целият свят преживя и продължава да преживява безпрецедентна социална и икономическа ситуация, породена от пандемията Covid-19. Партньорите по проекта успяха да продължат с дейностите си, а именно разработването на обучителни материали за бизнес консултантите, базирайки се на резултатите от проведените изследвания в България, Гърция, Полша и Испания. Анализирани бяха нуждите на 120 МСП и бизнес консултанти, получени чрез онлайн въпросници и интервюта, относно необходимата подкрепа за прилагане на Общия регламент за защита на личните данни /ОРЗД/ и спазването му в ежедневните работни процедури. Най-неотложните нужди, идентифицирани както от МСП, така и от бизнес консултантите, са следните:

  • Разбиране на специфичните изисквания на Регламента за защита на личните данни /ОРЗД/;
  • Осигуряване на информираност и обучение на персонала;
  • Популяризиране на Регламента за защита на личните данни /ОРЗД/ като бизнес приоритет в целите на МСП;
  • Създаване на култура за защита на личните данни отвъд аспекта „спазване или наказание“;
  • Разбиране на предимствата, които следват от създаването на корпоративна култура за защита на личните данни;

В момента партньорите завършват разработването на модулно обучение на бизнес консултанти, отговарящо на тези и други нужди, които също са идентифицирани по време на проучването. Следващата стъпка е трансформиране на този материал в онлайн инструмент за обучение на бизнес консултанти, който от своя страна може да бъде използван от тях при сътрудничеството им с МСП по въпроси, свързани с Регламента за защита на личните данни /ОРЗД/.

През следващите месеци онлайн обучителните инструменти ще бъдат на разположение на 5 езика (английски, български, гръцки, полски и испански). Проектът ще продължи с тяхното представяне и тестване чрез малки пилотни семинари във всяка държава, след което обучителният материал ще бъде добавян, променян и оптимизиран като се вземе предвид обратната връзка, получена след провеждане на семинарите.

Можете да изтеглите и прочетете пълния доклад на изследването по проекта (на английски език) тук.

Прочетете повече за проекта Mindthedata в нашия уебсайт.

Последвайте ни във Фейсбук.

Свържете се с нас тук.

Проектът Mindthedata се координира от Ямболска търговско-промишлена палата, България и се изпълнява съвместно с Militos Consulting (Гърция), Бизнес център за подпомагане за малки и средни предприятия – Русе (България), EQA HELLAS SA (Гърция), Innovation Training Center (Испания), PAIZ Konsulting Sp. z o.o. (Полша) и RNDO (Кип