На 06.02.24. екипът на ЯТПП взе участие в поредна координационна среща по проект „TEAMWORK2- срещу сексуалния тормоз на работното място“ в Загреб, Хърватия. Партньорите координираха изпълнението на планираните дейности по проекта, като гости на срещата беше и екип на Националната Хърватска телевизия, които приемат темата за борбата със сексуалния тормоз на работното място, като изключително важна.

Проектът има за цел да акцентира върху борбата със сексуалното насилие над жените на работното място, чрез повишаване на капацитета и знанията на различни групи от обществото- работодатели, обединение на работници, търговски палати и камари, неправителствени организации, които работят по тази тема.

Партньорите по проекта са Италия,Испания,Гърция,Хърватия,Кипър и България. Всички те са представители или на синдикати или на работодателски организации в своите страни.

От началото на изпълнение на проекта, на територията на България са проведени повече от 50 двустранни срещи със заинтересовани страни, които са привлечени да съдействат за разпространение на темата на проекта и нейната важност в обществото. Проведен е и 1 двудневен семинар в град Ямбол, с представители на управленски екипи на фирми, отдели за управление на работната ръка, синдикати, обединения на работници и работодатели.