На 02 март 2023, в Атина,Гърция се проведе първата координационна среща на екипа на проект Teamwork2.

„Teamwork 2“ e проект финансиран от Европейския Съюз чрез програмата “Граждани, равенство,права и ценности”, която има за цел да подкрепя проекти,които защитават и утвърждават правата и ценностите, залегнали в Договорите за ЕС и Хартата на основните права на човека.

Проектът има за цел да постави силен акцент върху борбата със сексуалното насилие над жените на работното място. Партнорите по проекта са от Италия,Испания,Гърция,Хърватия,Кипър и България. Всички те са представители или на синдикати или на работодателски организации в своите страни. Именно чрез тези си позиции, проекта ще може да достигне чрез обучения и семинари до работодатели и работници, които да придобият умения да разпознават, идентифицират и докладват за сексуално насилие на работното място.

Ямболска търговско-промишлена палата е основен партньор в проекта, отговарящ за обученията и информационните срещи сред фирмите и работодателите.

Очаквайте скоро повече информация за дейностите,които предстоят в двугодишния период на изпълнение на пректа.

Повече информация за проекта може да намерите тук:https://teamwork2project.eu/

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея. Номер на проекта: CERV-2022-DAPHNE 101094241.