На 1-2 юни в гр. Трир, Германия, Ямболска търговско – промишлена палата, като водещ партньор по европейски проект “Success..ion”, участва в координационна среща. Проекта се изпълнява по програма Еразъм +, ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” , „Стратегически партньорства за професионално образование и обучение”. Домакин на срещата бе Университетът в Трир, Германия, а срещата бе открита от професор Блок – декан на факултета „Предприемачество и иновации“

В координационна среща участие взеха 12 представители на партниращите организации от Германия, България, Испания, Гърция и Кипър. В рамките на координационната среща участниците имаха възможност да разгледат детайлно прогреса в изпълнението на проекта и да уточнят детайли относно една от най-мащабните дейности, а именно количествено и качествено изследване сред собствениците на семеен бизнес и консултанти на семейни бизнеси в петте държави. Изследването ще стартире в началото на юни 2016 и в рамките на един месец партньорите ще разпространят възпросници до селектирани представители на целевите групи.
Партньорите завършиха първата дейност от проекта, а именно документално изследване на наличната информация за състоянието на семейния бизнес в България, Гърция, Кипър, Германия, Испания и Европа. Дейността завърши с анализ на събраната информация, който може да бъде намерен на английски език на сайта на проекта, а неговото резюме може да бъде намерено на всички езици на консорциума на следния адрес: http://succession-project.eu/