Екипът на ЯТПП започва 2024 с международна координационна среща във Вроцлав,Полша, по проект Packless, изпълняван в рамките на програмата Еразъм+.

Проектът „PackLess-подкрепа на малките и средни предприятия за трансформация към въвеждане на устойчиви опаковки“ подкрепя въвеждането на опаковки с нулев отпадък (устойчиви опаковки), където нулеви отпадъци се разбира като прилагане на правилото 5R: Откажете, Намалете, Използвайте повторно, Рециклирайте, Компостирайте.

Партньорите от България,Полша,Германия и Австрия са в процес на финализиране на он-лайн обучителна платформа, насочена към МСП, за да им помогне да обмислят възможности за преминаване към по-устойчиви опаковки за своите продукти.

В рамките на срещата,партньорите обсъждаха комуникационни дейности и практики, с които да промотират продуктите на проекта и да привлекат вниманието и интереса на повече представители на малки и средни предприятия.

През 2025 ще влязат в сила Регламенти в ЕС, които поставят изисквания към всички oпаковки, които присъстват на единния европейски пазар.

Повече информация: www.packless.eu