Партньорите по проекта Finfluencers, който се ръководи и управлява от Ямболската търговско-промишлена палата и се финанира по програмата Еразъм +, участваха в първата си физическа координационна среща в Атина, Гърция на 08.12.2022 г.

В рамките на деня, ръководителя на проекта – г-жа Даниела Илчева, координира работата на експертите, като проследи финализираните дейности по проекта до тук и планира какво трябва да бъде изпълнено през втората година от реализацията на проекта.

Към момента, партньорите са фокусирани върху създаването на обучителната платформа – FInfluencers, която ще бъде достъпна за тестване в края на пролетта на 2023 г. на български, английски, гръцки и португалски.

Дотогава заинтересованите страни могат да проверят знанията си по финансова грамотност чрез инструмента за самооценка, който е достъпен на 4 езика на уебсайта на проекта – https://finfluencers.org/

След координационната среща, екипът по проекта реализира дейност за обучение на обучители на 09.12.2022 г.

Обучението бе проведено от партньора от Гърция – Militos, а всички останали партньори осигуриха участието на по 1 обучител/фасилитатор (по 1 от България, Гърция, Португалия и Република Северна Македония), които да бъдат част от обучението.

Обучението на обучители, осигури целенасочено, краткосрочно обучение на обучители/фасилитатори, за да могат в последствие да реализират и да ръководят семинарите,част от пилотната сесия на проекта,планирана за периода март-май 2023 г., насочена към обучители и млади хора, чрез която да се потърси тяхната обратна връзка.

Обучение се базира на създадената методологията, разработена в рамките на проекта, която включва педагогически аспекти и насоки, по които учебният материал да бъде предложен на младите хора, с цел придобиване на финансова грамотност.