В периода 08-09.06.2023, екипът на ЯТПП организира работна среща и обучение в град Фаро, Португалия, по проект Finfluencers- млади финансови инфлуенсъри, финансиран по програмата Еразъм +.

Ръководителят на проекта- Даниела Илчева, от екипа на ЯТПП, обобщи реализираните до момента дейности и обсъди с другите представители на екипа, последните месеци от изпълнението на проекта, както и завършването на очакваните проектни резултати. Като най-интересен резултат от проекта е създаването на он-лайн платформа за обучение по финансова грамотност, която ще бъде налична на български, гръцки, македонски, португалски и английски език. Скоро платформата ще функционира и заинтересовани страни ще бъдат поканени, за да я тестват.

Вторият ден от срещата включи обучение на 5 млади представители от различните държави, които бяха обучени как да поставят основите на Мрежи от финансови инфлуенсъри, които да ангажират и други млади хора да се задълбочат и ограмотят в сферата на личните финанси. В рамките на проекта ще бъдат създадени такива мрежи в:

– Ямбол, България

– Сандански, България

– Атина, Гърци

– Струмица, Република Северна Македония

– Фаро, Португалия

Ако участието в такива мрежи представлява интерес за вас, можете да се свържете с някои от националните партньори по проекта: https://finfluencers.org/partners/