“КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОСНОВНИТЕ ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ЕВРОГРАНТОВЕ“

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – ЯМБОЛ, ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО -ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, съвместно с консултантска фирма ФИНСИС проведоха на 8 февруари 2018 г. в Ямбол семинар на тема “Как да подготвим успешни проекти по основните отворени и предстоящи за отваряне Еврогрантове“.
Целта на семинара бе да се запознаят представителите на малките и средни предприятия  с възможностите, които предлагат Европейски и други донорски програми.
Семинарът беше открит от г-н Стойчо Стойчев – Председател на Ямболска търговско-промишлена палата, който запозна участниците с възможностите за сътрудничество, които предоставя на фирмите мрежата ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Ямбол.

Семинарът продължи с презентация на тема „Как да подготвим успешни проекти по основните отворени и предстоящи за отваряне Еврогрантове, вкл. по ПРСР, ОПИК, ОПРЧР, ТГС “БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ“, „ХОРИЗОНТ 2020“, ПЛАНА ЮНКЕР и др.“, представена от д-р Никола Христович, съуправител на ФИНСИС, сертифициран управленски консултант, член на БАКЕП, автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари в София и страната. ФИНСИС има натрупан значителен опит при разработване и управление на множество проекти по привличане на безвъзмездно финансиране от европейски и други донорски програми за свои клиенти.

След семинара, участниците имаха възможност да се включат  в индивидуални и групови консултации по Еврогрантовете и да получат отговор на зададените въпроси.
Всеки участник в семинара получи безплатно новият наръчник „Европари за проекти 2017- 2020” на Д-р Никола Христович.