Проекта „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, (NoCB005.2.23.056) е в своята активна фаза. Излезе от печат информационното издание „Културното наследство на религиите в трансграничния регион България – Турция“, което бе  подготвено в рамките на проекта, с цел да популяризира и информира широката аудитория за религиозни туристически дестинации/ обекти, традици, обичаи, празници/, които биха могли да представляват интерес за тях и които биха могли да провокират желанието им да пътуват до другата страна и да ги изпитват на място. Информационното издание е насочено за всички, които се интересуват от темата на религиозния туризма. Изданието представя пред читателите топ 30 на най-популярните религиозни обекти/обичаи от региона на Ямбол,България и топ 30 на най-популярните такива в региона на Сулоглу-Одрин, Турция. Представена е историята на развитие на религиозния туризъм на регионално и национално ниво, за двете държави. Изданието е двуезичко- на български и турски език, давайки му възможност да бъде от полза на по-голям брой хора от трансгранични регион България-Турция, придружено с атрактивни, автентични снимки.

Информационното издание ще бъде разпространявано безплатно по време на международните събития, предвидени по проекта. То ще бъде свободно достъпно и в офисите на партньорите по проекта.

Можете да намерите електронната версия на Изданието на български език ТУК.

Можете да намерите електронната версия на Изданието на турски език ТУК.