В рамките на месеците май-юни 2023, екипът на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“ проведе информационна кампания сред ученици, посещавайки 4 училища от територията на Община Тунджа, едно в град Стралджа и едно в град Болярово.

Над 100 ученици взеха участие в срещите-дискусии, по време на които, по достъпен и увлекателен начин, екипа на Евроклуб Жена представи пред децата информация с цел превенция и повишаване на информираността им по темите свързани с домашното насилие и насилието основано на полов признак.

Всички ученици в срещите участваха активно в дискусиите и изразиха удоволетворение от организираните срещи. Те придобиха нови знания за това как да разпознават, идентифицират и как да реагират, сигнализират, когато станат жертва или свидетел на насилие основано на пола или на домашно насилие.

Особенно дискутирана бе и темата на срещите, свързана със съвременните форми на насилие в училище сред учениците – език на омразата, интернет насилие, емоционално насилие. Учениците споделиха своето мнение по тази чувствителна тема за тях, както и ситуации, в които те или техни приятели са попадали.

Информационната кампания се проведе на територията на следните училища: село Веселиново, Община Тунджа –“Св.Св. Кирил и Методий, село Тенево, Община Тунджа –Обединено училище „Васил Левски“, село Дражево, Община Тунджа- ОУ Св. Св. Кирил и Методий, град Болярово –СУ „Д-р Петър Берон“, село Скалица, Община Тунджа –СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, град Стралджа –СOУ„П.К.Яворов“. Училищата бяха подбрани така че, в тях да преобладават ученици, предимно от ромски произход, които са и основната целева група на проекта.

Проектът предвижда да проведе идентична информационна кампания и сред жени-майки, предимно от ромски произход. Повече информация за нея, планираните дати и населени места може да намерите на сайта на проекта (https://reaction.euwomanbg.com/), както и на сайтовете на партньорите: Евроклуб Жена (https://euwomanbg.com/), Община Тунджа (https://tundzha.bg/), Ямболска търфовско-промишлена палата (https://yccibg.com/).

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по проекта.