Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОПРЧР.

Предвидените процедури ще се обявяват в следната последователност:

 • м.Януари – Обучения за заети лица;
 • м.Януари – Подкрепа за предприемачество;
 • м.Февруари – Специфични обучения;
  м.Февруари – Социално-икономическа интеграция на уязвими групи
 • м.Март – Подкрепа за лицата с увреждания
 • м.Март – Открий ме
 • м.Март – Нов шанс за социално включване
 • м.Юни – Интегрирани действия за устойчиво градско развитие
 • м.Юли – Иновативни заедно
 • м.Септември – Развитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките на интеграция на хората с увреждания
 • м.Октомври – Равни шансове

Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОПРЧР (вариант 15.12.2016 г.)

За допълнителна информация и съдействие:

Enterprise Europe Network Yambol
Ямболска търговско- промишлена палата
Тел: 046 66 2939
Е-mail: yccibg@gmail.com

Адрес: Ямбол, Г.С. Раковски 1- централен площад на града