Индикативна годишна работна програма по ОПИК за 2017 г.

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, на своето трето заседание, одобри Индикативната годишна работна програма по ОПИК за 2017 г.

Процедурите ще бъдат обявени в следната последователност:

  • м.Март – Разработване на продуктови и производствени иновации;
  • м.Март – Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство;
  • м.Март – Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на БИМ;
  • м.Юни – Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории;
  • м.Юни – Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на АУЕР;
  • м.Юни – Фаза 2 на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“;
  • м.Юли – Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите;
  • м.Септември – Надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк“;
  • м.Септември – Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП;

За допълнителна информация и съдействие:

Enterprise Europe Network Yambol
Ямболска търговско- промишлена палата
Тел: 046 66 2939
Е-mail:  yccibg@gmail.com

Адрес: Ямбол, Г.С. Раковски 1- централен площад на града