Под мотото „Един град – много възможности“ община Ямбол в партньорство с Ямболска търговско-промишлена палата /Enterprise Europe Network- Ямбол/ събра министри, дипломати, български и чуждестранни инвеститори.
Над 200 представители на бизнеса, дипломатически мисии, търговски камари, местната и държавна власт участваха в събитието. Сред тях бяха министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова, министърът на икономиката Божидар Лукарски, министърът на земеделието и храните Десислава Танева, Тони Томпсън – мениджър за България, Република Чехия и Словакия, Европа и Централна Азия на Световна банка, делегации от Турция, Русия, Италия и др. Във встъпителното си слово кметът на Ямбол подчерта, че тук си дават среща всички страни в инвестиционния процес.

Форумът продължи с презентации на присъстващите министри и представяне на бизнес климата в региона на Ямбол и в България.   Министърът на земеделието и храните Десислава Танева, представи и възможностите за развитие на  бизнеса с помощта на оперативните програми на ЕС от новия програмен период.

Заместник-министърът на икономиката- Любен Петров, представи основните действия на правителството за насърчаване на износа, за привличане на инвестиции и разширяване пазарното присъствие на българските стоки и услуги на външните пазари. Той допълни, че са предприети мерки, насочени към подобряване на интегрирането на българската икономика в международната търговска система, чрез прилагане на Общата търговска политика на Европейския съюз и координиране на изпълнението на задълженията на страната по сключените от ЕС международни споразумения и договорености.

Председателят на ЯТПП- г-н Стойчо Стойчев представи основна информация за Европейските програми в подкрепа на бизнеса- COSME и Horizon 2020, както възможностите за бизнес коопериране, които мрежата Enterprise Europe Network предлага на фирмите от региона на Ямбол.

За допълнителна информация и съдействие:

Enterprise Europe Network Yambol
Ямболска търговско- промишлена палата
Тел: 046 66 2939
Е-mail: yccibg@gmail.com
Адрес: Ямбол, Г.С. Раковски 1- централен площад на града