В края на месец ноември 2023, екипът на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Правосъдие”, представи поредна приключила дейност, а именно подготовка и отпечатване на издание „Жените-сигурни на работното място“.

Изданието има за цел да повиши информираността на жените, относно насилието и тормозът въз основа на пола, като форми на дискриминация, които причиняват сериозна вреда на жените, случващи се на работното място. Чрез повишаване на информираността, изданието има за цел да да допринесе за премахването на насилието и тормоза, основани на пола, на работното място, включително и сред ромските жени, подчертавайки връзката между домашното насилие и защитата от него на работно ниво.

Ромските жени и момичета, често заемат ниско квалифицирани работни места, в производства с голям обем, за кратки срокове, създавайки условия и предпоставки за натиск за завършване на поръчките, включително работа извън законоустановеното работно време и неспазване на чисто човешките им нужди и правя, допринасяйки за създаване на обстановка на насилие и агресия. Въпреки, че проблемите с насилието и тормозът по време на работа не са отскоро, изданието насочва вниманието към насилието и тормоза, свързани с равенството между половете, въпросите свързани с безопасността и здравето при работа, особено във връзка с нарастващите нива на психо социални форми на насилие на работното място.

Изданието служи за повишаване информираността сред жените, за да могат да разпознават тези ситуации и да знаят как да сигнализират и какви са правата им.

Изданието е подготвено от Ямболска-търговско промишлена палата, допринасяйки с експертния си опит от дейността си в работата със синдикатите на национално ниво и бизнеса на регионално ниво.

Електронният формат на Изданието може да намерите ТУК:

Изданието е налично и на хартия, безплатно, в офиса на Бенефициента на проекта: Сдружение Евроклуб Жена ( Ямбол 8600, ул. Г.С.Раковски 1), както и в офисите на партньорите: Ямболска търговско-промишлена палата ( Ямбол 8600, ул. Г.С.Раковски 1) и Община Тунджа (Ямбол, Освобождение №1, стая 318)

В началото на 2023, екипа по проекта, планира да продължи дейностите с информационната кампания сред жени на работното им място. Следете сайта на проекта за повече информация за предстоящите събития: https://reaction.euwomanbg.com/

Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2020 г.,  в рамките на програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Безвъзмездната помощ, отпусната от Кралство Норвегия, за проекта е в размер на 186 305,32 лв. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по проекта.

Това съобщение е създадено в рамките на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, проект № BGJUSTICE-4.002-0009, финансиран по Малка грантова схема по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи Евроклуб Жена и при никакви обстоятелства не може да се счита,че отразява официалното становище на Кралство Норвегия, Европейския Съюз или Програмния Оператор.