Ямболската търговско-промишлена палата е организация на свободните предприемачи в област Ямбол, създадена през далечната 1993 г. Тя е независима регионална структура на Българската търговско-промишлена палата. Мисията на Палатата е да съдейства за развитието на благоприятна икономическа среда за развитие на бизнеса и да улеснява неговата дейност.Палатата подпомага, насърчава , представлява и защитава стопанските интереси на своите членове , предоставя им различни услуги, съдейства за европейската и международна интеграция на регионално ниво. ЯТПП има ключова роля при определяне на регионалната политика в областта на икономиката,образованието и търговията.

Ямболска търговско-промишлена палата

Ямболска търговско-промишлена палата се базира на принципите на доброволно участие и членство, автономност и самофинансиране. ЯТПП работи в тясно сътрудничество с представители на местните власти и други неправителствени организации, както и с неправителствени организации и търговски палати в чужбина. Структурата на ЯТПП, с изградени регионални офиси в градовете Елхово,Болярово, Стралджа и община Тунджа, обединява над 1000 стопански субекта на територията на Ямболски регион, независимо от формата на собственост.

Като национално представена работодателска организация, Ямболска търговско-промишлена палата редовно проучва становищата на фирмите от региона за нормативната уредба в България и за политиките на Европейския Съюз, чрез свои и партньорски структури и чрез участието си в различни форуми предлага промени за усъвършенстване на законодателството, касаещо икономическото развитие.

Ямболска ТПП е част от единната система на българските търговско-промишлени палати (камари), която обединява 28 работодателски сдружения в цялата страна и над 60 000 фирми. Повече информация за системата, може да намерите ТУК.