На 18 ноември 2021 в Ямбол се проведе редовно Общо събрание на сдружението на жените предприемачи при  Ямболската търговско-промишлена палата – „ЕВРОКЛУБ ЖЕНА“. Събранието започна с кворум и без отлагане по предвартелно обявения дневен ред. В събранието участваха представители на 24 фирми и жени на ключови позиции в обществения живот на региона. – редовни членове на сдружението.

По предварително обявения дневен ред, отчет за дейността на сдружението направи председателят на Управителния съвет Татяна Балъкчиева. Акцент в отчета бяха многобройните услуги, извършени за членовете на сдружението и други граждани в областта и трансграничния регион, свързани с партньорството и участието в десетки съвместни обществени съвети, комисиии, агенции и управляващи органи за регионално, национално и международно ниво за икономическо развитие и подпомагане на бизнеса.

Особено впечатляващо е успешното изпълнение през мандата на 6 Европейски проекта от сдружението по програмите Бизнес диалог Турция – ЕС, Трансгранично сътрудничество България – Турция, Развитие на гражданско общество в Турция, Еразъм+ и други. От посочените проекти повечето са разработени от експертите на сдружението, като то е  било водещо и управляваща организация. Получени са десетки благодарствени писма и грамоти за партньорство от институции и организации в страната и чужбина.

Особено ползотворно е сътрудничеството на сдужението с Ямболска ТПП, която го подкрепя с допълване на експертния капацитет и осигуряване на материални условия за неговото функциониране.

През мандата сдружение „Евроклуб жена“ е привлякло в полза на своите членове,  бизнеса в региона и партньорски организации чрез проектите  близо 300 000 лева и е осигурило включването с поемане на разходите на повече от 250 участници в национални и международни форуми, изложения, семинари, обучение и обмяна на опит.

Общото събрание прие Насоки за развитие на сдружението за период от 5 години с акценти върху разширяване на партньорствата, развитие на иновациите, екологията, „зеления“ преход, борба с климатичните промени, реализацията на плана за възстановяване след COVID- кризата и защита интересите на жените предприемачи.

Събранието избра нов Управителен съвет от 5 души, експерти и представители на водещи фирми и институции в региона. За председател на Управителния съвет през новия мандат  бе преизбрана г-жа Татяна Балъкчиева, която също е служител в Търговския регистър на БТПП.