На 10 Ноември от 10:30 до 18:00 ч., по време на международните изложения в областта на хранително-вкусовата индустрия и ХоРеКа сектора, ще се проведат двустранни бизнес срещи Food4Life 2016.
Събитието се организира от Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара и Интер Експо Център.
Food4Life 2016 дава уникалната възможност да се открият нови партньори за търговско коопериране, технологичен трансфер, изследователски разработки и участие в проектни предложения, финансирани по европейски програми.
Food4Life 2016  дава достъп до нови международни пазари и е отлична възможност за проучване на нови пазарни тенденции. Възможни са нови бизнес партньорства, споделяне на иновативни идеи и технологичен трансфер. По време на срещите може да се промотира фирмен профил според търговските интереси. Бонус е и добавената стойност от паралелното протичане на шестте тематични изложения с 30-минутен персонализиран график за срещи. Не на последно място е и възможността за участие в специализирани конференции, презентации, семинари или други бизнес събития.
Събитието е част от най-големите специализирани изложения в сферата на хранително-вкусовата и хотелиерска индустрия – Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното, Интерфуд & Дринк и Сихре, които ще се състоят в периода 9-12 ноември 2016 г. в Интер Експо Център.
С помощта на специализирана интернет страница https://www.b2match.eu/food4life2016 може да се осъществи регистрация на участник, публикуване на фирмен профил и интереси, заявяване на срещи, потвърждение за приетите срещи, изготвяне на график за срещите с потенциални партньори по ваш интерес.
Краен срок за регистрация е 30 октомври 2016 г.