Знаете ли, че всеки може да допринесе за изготвянето на политики в Европейския съюз?

ЕС се допитва до европейските граждани и МСП на различни етапи от политическия цикъл. Посетете портала, за да откриете всички възможности да  изкажете мнението си

http://europa.eu/!Md94gY#EENcanHelp