В периода 20-23 юни 2016 г. в курортен комплекс Св. св. Константин и Елена се проведоха две конферентни срещи, организирани от Представителството на Европейската комисия в България. Ямболска търговска промишлена палата- като организация-домакин на двете най-големи мрежи в Европa- Enterprise Europe Network и  Europe Direct, бе представена от Стойчо Стойчев ( председател на УС на ЯТПП) и Даниела Илчева ( страши експерт европейски програми и проекти).

На първата среща бе организирана дискусия на български евродепутати с информационните центрове Европа Директно и Младежки екип Европа. Тя бе открита от Теодор Стойчев, Ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент за България.

Годишната среща на европейските информационни мрежи в България „Дебат за бъдещето на Европейския съюз” бе открита от Петър Нацев, Ръководител екип – Комуникация, партнъорства и мрежи. По време на форума бяха обсъдени бъдещи национални и регионални инициативи на Европейската комисия в България, бяха представени актуалните инициативи на ГД „Писмени преводи” от Светлана Юрукова, Европейски семестър – специфични препоръки за България, представен от Николай Герчев, ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари”, План за инвестиции за ЕС – текущо състояние, представен от Аглика Събева-Цветанова, съветник „Икономическо управление”.

Събитието предостави поле за директна комуникация между представителите на мрежите и европейските институции, обсъдени бяха ключови теми с Огнян Златев, Ръководител на представителството на Европейската комисия в България.