В периода 15-17.03.2021, в град Одрин  (Турция), се проведе второто международно събитие по проекта „ TRIP/ПЪТУВАНЕ“, чиято основна цел бе да осигури обществена осведоменост в региона на Одрин-Сулоглу, Турция за устойчивото използване на историческо и културно наследство и ресурси, в областта на религиите и религиозните вярвания, в трансграничния регион, под мотото „Слушайте, изучавайте и изследвайте религията, религиозните традиции и обичаи – лично, чрез снимки и видеоклипове “

Водещият партньор по проекта TRIP/ПЪТУВАНЕ, Областна Управа – Сулоглу, Турция, бе домакин и организатор на събитието, а българската организация, партньор по проекта- Ямболска търговско-промишлена палата, се включи в проектната дейност с делегация от 23 български представители, работещи в сферата на опазването на културното и историческо  наследство в областта на религиите, от региона на Ямбол (България), представители на публични институции, културни и духовни организации, представители на трансграничния регион, заинтересовани и работещи по темата на проекта.

Програмата на събитието включи разнообразие от дейности. Семинарната част и обмяна на добри практики „Религиите в трансграничния регион от Адам и Ева до наши дни“ – представи историческото и културното наследство и ресурси, в областта на религиите в трансграничния регион Сулоглу-Одрин,Турция и възможностите за тяхното развитие в областта на туризма. В семинарната част участие взеха и над 30 представители от Турция, проявяващи интерес към религиозното културно наследсто и неговото атрактивно представяне, пред чуждестранни посетители на региона.

Международната дейност продължи с органзирана визита на представителите от Българската делегация  до няколко обекта, примери за безценното богатство на религиите в региона на Сулоглу-Одрин – джамии, Българска църква и религиозен комплекс. Комбинацията на организираните посещения доказва многообразието на религиозното-културно наследство от трасграничния регион.

Представени бяха и изработените по проекта поредица от видео клипове и серия от фотографии, представящи най-интересните религиозни обекти, обичаи и традиции от Ямбол, България и Сулоглу-Одрин, Турция, част от историческото и културно наследство и ресурси, в областта на религиите, в трансграничния регион. Фотографиите и видео материалите са достъпни и на уебсайта на проекта.

Проектът предвижда още едно, финално международното събитие, което отново ще даде възможност за дискусии и предложения в тази област.  Повече информация относно датите и начина за неговото провеждане, ще откриете на уеб-сайта на проекта- https://trip.yccibg.com/.