В периода 11-12.08.2020 се проведе втората координационна среща в Сулоглу, Турция, между екипа, който работи по реализацията на проект „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, финансиран по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Водещ партньор по проекта е Областна Управа Сулоглу, Турция, а партньор от Ямбол, България е Ямболска търговско-промишлена палата.
По време на двудневната координационна среща бе координирано изпълнението на проектни дейности в условията на затруднена обстановка и в двете държави, поради COVID-19.

Голяма част от дейностите по проекта, като реализацията на информационно-изследване, отпечатване на издание по проекта, представящо големите религиозни обекти и празници от двата региона ( Ямбол и Сулоглу-Одрин), изработване на промоционални материали, както и заснемането на религиони обекти и празници от двата региона и отпечатването им като големи снимки, подходящи за изложба, са вече завършени.
В момента двете организации са средоточили усилията в изработването на десет 3 минутни клипа, за всяка организация, представяйки по атрактивен начин, обекти и празници от културното-религиозно наследсво в региона на Ямбол и Сулоглу-Одрин,които биха провокирали интереса на туристи, да ги посетят и разгледат.

Организациите обсъдиха и алтернативни методи и начини за провеждане на международните събития по проекта, а именно конференция, семинари, изложби. Повече информация относно датите и начина за тяхното провеждане, ще откриете на уеб-сайта на проекта- https://trip.yccibg.com/