Проектът „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, финансиран по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г., има за цел да популяризира трансграничния регион между България и Турция като дестинация за религиозен туризъм. Чрез изпълнението на своите дейности, той има за цел да създаде условия за представяне на религиозните обекти, традиции и обичаи, които се намират и практикуват в областите, от двете страни на границата, и които биха били атрактивни и интересни за потенциални туристите в тези региони, чрез осъществяване на различни комуникационни и промоционални дейности.

Партньорите създадоха поредица от по 10 видео-клипа, представящи обекти от културно-историческото наследство, в областта на религиите от двата региона, представяйки по атрактивен визуален начин различни религиозни храмове и религиозни традиции и обичаи, придружени с кратко вербално представяне на съответния език (на Български или Турски език), съпроводени от субтитри на противоположния език. По този начин клиповете стават достъпни за голям брой заинтересовани от България и Турция, които ще бъдат провокирани да посетят представените обекти.

Видео клиповете ще бъдат представени по време на двете международните събития, едно в Ямбол, България и едно в Сулоглу, Турция, които се очаква да се реализират в началото на 2021, целейки по този начин, да се привлече вниманието и интереса на потенциални туристи, да посетят представените обекти на религиозното културно-наследство в трансгранични регион Ямбол-Сулоглу.

Видео клиповете са предоставени и на различни медии от региона на Ямбол, България и Сулоглу-Одрин, Турция, за да бъдат промотирани и по техните информационни канали.

Повече информация относно датите и начина за провеждане на гореспоменатите дейности и събития по проекта, ще откриете на уеб-сайта на проекта- https://trip.yccibg.com/.

Може да разгледате видео клиповете и тук:

ВИДЕО ПОРЕДИЦА ОТ БЪЛГАРИЯ:

ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „СВЕТИ ГЕОРГИ“, ГРАД ЯМБОЛ
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept
МАНАСТИР „РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“, СЕЛО КАБИЛЕ,ОБЩИНА ТУНДЖА
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept
ТРАКИЙСКИ СЛЪНЦА /СКАЛНИ СВЕТИЛИЩА/, ОБЩИНА ЕЛХОВО
For privacy reasons YouTube needs your permission to