Ямболската търговска палата е отличена с бронзова статуетка Хермес и грамота  за принос при постигане целите и задачите на БТПП за 2021 г.

За 28-ми път с традиционни Годишни награди Българската търговско-промишлена палата отличи фирми, посланик, търговски представител, регионална палата, браншова организация, медия и журналист на церемония в БТПП в хибриден формат.

Отличените фирми са призьори в Класацията на БТПП Топ 100, които са показали, че предприемачите в България са приели предизвикателствата и са успели да извлекат предимства от трудната ситуация.

В категория Топ 100 Фирми, класирани по изменението на приходите, максимална печалба и максимална рентабилност на активите, собствения капитал и приходите от продажби през 2020 г. бе наградена Булминт продъкшън ЕООД с бронзова статуетка Хермес и грамота.

В категория Топ 100 Фирми, класирани по изменението на приходите и максимална печалба на приходи и на собствен капитал през 2020 г. бе отличена Брайт медиа ООД с бронзова статуетка Хермес и грамота.

В категория Топ 100 Фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2020/2019 г. бе наградена Транспрес деливъри ЕООД с плакет и грамота.

В категория Топ 100 Фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2020 г. Европак България М ЕООД бе наградена с плакет и грамота.

В категория Топ 100 Фирми, класирани по изменението на печалбата 2020/2019 г. с плакет и грамота бе отличена Видеолукс холдинг АД.

С бронзова статуетка Хермес и грамота за 2021 бе отличена Андреа Вике, посланик на Австрия за заслуги към развитието на икономическите отношения между България и Австрия и за приноса в постигането на целите на БТПП.

С бронзова статуетка Хермес и грамота за 2021 г. бе награден Хубертус Клинк, съветник по търговско-икономическите въпроси в Посолството на Германия за заслуги към развитието на търговско-икономическите отношения между България и Германия и за постигане целите и задачите на БТПП.

БТА беше отличена с плакет и грамота за обективно представяне ролята на БТПП, за отразяване на позициите на членовете й по актуални проблеми и редовно излъчване на новини от ежедневната дейност на Палатата. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев, който прие наградата от председателя на БТПП Цветан Симеонов, каза, че тази година е знаменателна с две неща – с приетите от парламента законови промени, с които БТА да може да публикува свободно информацията от национално представителните работодателски организации, а Агенцията е започнала нова рубрика Икономика, където вече се съобщават имената на българския бизнес.

Христо Николов – журналист в BLOOMBERG TV, бе отличен с плакет и грамота за обективно отразяване на позициите на БТПП и на нейните членове по актуални стопански теми, с ясен сигнал за проблемите на българския бизнес и ролята на Палатата в негова защита.

Плакет и грамота като съвместна награда между БТПП и Б2Б Тийм ООД бе връчена за най-добре развиваща се компания на РИДАКОМ ЕООД.

В категорията Регионални търговско-промишлени палати (камари) в системата на БТПП с бронзова статуетка Хермес и грамота бе отличена Търговско-промишлена палата – Ямбол – за принос при постигане целите и задачите на БТПП за 2021 г.

Също за 2021 г., в категория Браншови организации, с бронзова статуетка Хермес и грамота бе отличена Асоциацията на интериорните дизайнери в България за принос пр