От началото на тази година Българска банка за Rазвитие стартира 5 програми в помощ на малкия и среден бизнес. Всяка една от тях е предназначена за индивидуалните нужди на всеки бизнес и потенциалните проблеми, които могат да възникнат.

Тези и други продукти на ББР ще бъдат представени на срещата с бизнеса в Ямбол:

26 май 2022 г.

гр. Ямбол, конферентната зала на хотелКабиле

14:00 ч.

Фокус продукти на събитието:

– Програма “Подкрепа за туризма”, с която хотелиери и ресторантьори могат да обезпечат разходите по предстоящия сезон.

– Програма “Енергийна подкрепа”, с която вашият бизнес може да се справи с неочакван ръст в цените на електроенергията. Разходите могат да бъдат разсрочени на 4 последователни месеца в периода на 2022 г., като бизнесите могат свободно да кандидатстват за финансиране на бъдещи плащания и неплатени фактури.

– Финансиране на “Зелена енергия” – продукт, който представяме като решение на проблема с растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа.

– Оборотен кредит за суровини и материали – продукт, който може да покрие нуждите на малки и средни бизнеси, за закупуване на стоки и материали, работни заплати на служители и натрупани задължения към различни доставчици.

ББР е 100% собственост на българската държава, като през 2021 г. дейността й е префокусирана, така че да бъдат отпускани повече кредити за по-широк кръг МСП, с таван на директните заеми до 5 млн. лева.