Поредица от онлайн събития – форум на високо равнище и 7 тематични сесии, относно бъдещето на ЕС, предизвикателствата и приоритетите на Европа ще бъдат дискутирани от представители на бизнеса и европейските институции.

Асоциацията на Европейските търговски палати / ЕВРОПАЛАТИ/ организира онлайн събития от 12 до 14 октомври под надслов „Reviving Europe”. Конференцията и тематичните сесии ще дадат възможност за обмен на мнения по някои от ключовите лостове на политиката, с които ЕС разполага, за стимулиране на икономическото възстановяване и за бъдещето на Европа, ще предоставят конкретни идеи за тази Европа, която бизнесът иска.

Акцент ще бъде поставен върху: дигитализацията, единен пазар, умения и предприемачество, МСП и икономическа политика, устойчива Европа и др.

Очаква се участието на представители на европейските институции, търговски палати, бизнес организации, заинтересовани страни от сферата на политиката на ЕС и европейската бизнес общност, представители на бизнеса. Участието е безплатно.

Допълнителна информация за събитията и регистрация: тук.