Отношенията между ЕС и Великобритания се променят след Брекзит и споразумението от края на 2020 г. Научете какво означава това за Вас.

Великобритания напусна ЕС на 31 януари 2020 г., след което влезе в сила преходен период, по време на който се водиха преговори за бъдещите отношения с британците. В края на декември 2020 г. бе сключено споразумение по темата.

Макар че договорът започна да се прилага на предварителна база от 1 януари, Парламентът все още предстои да даде одобрението си. Депутатите разискват текста първо в парламентарни комисии, а след това ще се проведе пленарно гласуване.

Някои въпроси бяха уредени още в споразумението за оттегляне от края на 2019 г. – то засягаше защитата на правата на европейските граждани във Великобритания и на британските граждани в ЕС, финансовите ангажименти на Великобритания като страна членка и управлението на границите, особено на остров Ирландия.

Престой и работа във Великобритания и ЕС
Гражданите на ЕС във Великобритания и на Великобритания в ЕС, които са живели постоянно на съответните места преди януари 2021 г., имат право да продължат да живеят и да работят, стига да са регистрирани и да са получили разрешение за заселване от националните власти в страните от ЕС или Великобритания.

Британски граждани, които не живеят все още в ЕС, нямат автоматично право да живеят и работят в страни от ЕС и за тях могат да се прилагат ограничения. Режимът за работа и престой в Ирландия е различен, тъй като страната има отделно споразумение с Великобритания.

Британски граждани, които искат да посетят или да останат в ЕС повече от 90 дни по каквато и да е причина, трябва да покрият изискванията за влизане и престой спрямо граждани на страни извън ЕС. Това важи и за британци, които имат дом в ЕС. Професионалните квалификации на британските граждани не се признават автоматично в страните от ЕС, както беше преди.

Граждани на ЕС, които искат да се преместят за работа или дългосрочно пребиваване (над шест месеца) във Великобритания, ще трябва да покрият условията за миграция на британското правителство и да кандидатстват за виза.

Пътуване

Британските граждани могат да посещават ЕС за срок до 90 дни в рамките на всеки 180 дни, без да се нуждаят от виза.

Те обаче няма да могат да се възползват от бързите коридори за проверка на паспорти и граничен контрол в ЕС. Британците ще трябва да разполагат с билет за връщане и да могат да докажат, че имат достатъчно средства за престой. Паспортът им ще трябва да бъде валиден поне за следващите шест месеца.

Гражданите на ЕС ще могат да посещават Великобритания за срок до шест месеца без виза. Те ще трябва да представят валиден паспорт, за да бъдат допуснати в страната.

Здравеопазване

Гражданите на ЕС, които са временно във Великобритания, ще могат да ползват спешни медицински услуги с Европейската здравноосигурителна карта. За престой над шест месеца те ще трябва да заплатят допълнителна здравна такса.

Пенсионерите ще продължат да ползват здравни услуги там, където живеят. Страната, която плаща пенсията им, ще покрива разходите на страната, в която те пребивават.

Програмата за обмен „Еразъм +“

Великобритания реши да спре да участва в популярната европейска програма за обмен „Еразъм +“ и да създаде своя програма. Това означава, че студентите от ЕС няма да могат да учат в британски университети по „Еразъм +“.

Търговия със стоки и услуги

Споразумението определя, че стоките, които се търгуват между ЕС и Великобритания, не се облагат с мита и за тях не важат количествени ограничения (квоти). Въпреки това има нови процедури за превоз на стоки от и към Великобритания – те ще трябва да се съобразяват със санитарните, екологични и социални изисквания на единния пазар или на британската страна.

Това означава, че бизнесът ще трябва да се съобразява с допълнителни изисквания. В същото време свободното движение на стоки между Северна Ирланди