Председателя на Ямболска търговско – промишлена палата  Стойчо Стойчев и заместник  председателя Татяна Балъкчиева  посетиха на на 13.01.2016 година  Търговската земеделска борса в гр. Узункопрю, Турция. Посещението се проведе по покана на Управителния съвет  на Борсата  и председателя  Егемем Аслан, за да бъде представено предложение за съвместна разработка на Европейски проект по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ България-Турция  2014 – 2020. По време на посещението Председателя на Борсата представи пред гостите дейността и провеждането на борсови сесии, а също  и приоритетите в работата през следващите години. Ръководството на земеделската борса представи пред представителите на Ямболската ТПП свое конкретно решение с предложение за партньорство в програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция. Предложението съдържа  идея за подготовка на съвместен пилотен проект насочен към изследване и опазване на основни параметри на елементите на природната среда, които са от важно значение за живота на хората и земеделските производители на територията на трансграничния регион. На срещата бяха определени екипите от експерти на двете организации, които ще продължат съвместната работа по подготовката на проекта в Ямбол – България.